Všeobecné doporučenia pre budovanie svalov


- Prvím krokom je skutočne veriť, že je možné stať sa masívnym.Musíte prijať myšlienku, že takisto vy máte výsadu stať sa masívnym. Aj napriek tomu, ˇže všetko hovorí nie, rovnakým spôsobom môžete prikázať svojim svalom dvíhať väčšie váhy. Duševne teda ide prehovoriť svaly k tomu, aby narástli väčšie a silnejšie.

- Ďalším krokom je veľmi tvrdý tréning, zameraný na základne cviky. Namiesto prístrojov a kladiek sa spoliehajte na čunku a jednoručky.Používajte silove cviky ako drepy, mŕtve ťahy a vzpiaerčské premiestňovanie ćinky, ktoré pôsobia takmer nja vśetky svaly v tele.

- Ka chcetebýt veĺký , músite sosilnieť /princíp progresívneho 
pre´taženia/. Začinajúci a sterdne pokročilý kulturisti sa majú sústrediť na rast, nie na vypracovanie svalov. Zamerajte sa na základné techniky a zvyšovanie sily.

- Použivajte ťaźke váhy a málo opakovaní.Začínajte rozcvičovacou seriou s 12 opakovaniami a potom robte ďalśie série so zvyśovaním va´hy, uberaním počtu opakovaní a cvićením aź do
zlyhania / princíp pyramídy/. Majte partnera ktorý va´m pomôže prkonať kritický bod alebo váhu zodvihnite s miernym Cheatingom.

- Vnútri základnej kostry programu
som sústevne menil cviky. Rád som svaly śokoval tým , že som ich nenechal zviknú´t na pevnú rutinu / princíp zmätenia svalov./domnievam sa ,že úćinné sú vśetky cviky. Niektoré síce fungujú pre jedného ináć ako pre druhého, ale je tu niećo na co môžete príjs´t toľko experimentovaním / princíp inštinkívneho tréningu/ Músíte robiť každý cvik v príručke, to je jediný spôsob ako vybudovať postavu zo všetkých strán.

- Arnolda viac ako váha zaujímal počet opakovaní ktorémohol do okamihu zlihania urobi´t. Schválne nerobim menej ako 6 opakovaní u väčšiny cvikov a o nič viac ako 12. Toto prabidlo platí pre všetky partie vra´tane lýtok.

- Arnold píše že tréning je iba polovica boja. Sám po každom tréningu usilovne pózoval a napínal svaly, aby dosiahol maximálnej definície / princíp IZO .- tenzie/

- Som proti veĺa cvikom u zaćatoćníkov, mätie to ich hlavy a telá. Ke´d trénujem začiatićníka, da´vam mu pre kazdú pertiu jeden základný cvik. Zaćiatočník takisto nevydržní viac ako 5 sérií cviku pre akúkoĺvek partiu. Ak ho zavalíte hromadou cvikou bude rozptýlený, stratí schopnos´t výkonu a hlavne zápal.

- Namiesto aby som zaćiatoćníka nechal v posilovni kratśiu dobu, doporučujem pravý opak – Robi´t hodinu a pol to, ćo by ináč robil hodinu.


Tímto spôsobom sa medzi sériami môže íplne zotaviť a bude schopný v každom cviku používať maximalnu váhu. (A. Schwarzenegger )