BENCH-PRESS (info,ukážky)

Pomocou tohoto cviku precvičíte strednú časť prsného svalstva (smerom od krku k bruchu), taktiež sú zapájané predné delty a triceps.

PREVEDENIE CVIKU:

Ľahnite si na lavičku. Chrbát je prirodzene prepnutý medzi lopatkami, nohy sú celou plochou chodidla položené na zemi tak, aby ste mali dobrú stabilitu pri cvičení. Čo sa týka nôh, dá sa použiť viacero variácií i variant s nohami zdvihnutými a prekríženými v pravom uhle.
Úchop je veľmi dôležitý, najmä jeho šírka. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím užší úchop používate, tým viac cvik pôsobí na stred pŕs a opačne, čím širší, tým viac zaberá na boky pŕs. 
Uchopte činku a premiestnite ju nad hrudník. Činku zadržte a vyrovnajte balanc. Z hlboka sa nadýchnite a pomaly ju začnite spúšťať dolu až na prsia. V spodnej polohe pohyb neprerušujte, ale s pomalým výdychom začneme vytláčať činku smerom nahor. Lakte po celý čas smerujú od tela. Pohyb hore je o čosi explozívnejší ako pohyb smerom nadol. Dráha pohybu je prirodzená, t.j. činku spúšťajte kolmo dole a tak sa ju snažte i vytláčať. V spodnej polohe je tyč o kúsok vyššie ako sú prsné svaly. Čo sa týka samotného úchopu, môžete použiť klasický (palec ovinie tyč), alebo tzv. opičí úchop (palec je pod tyčou). Podľa môjho názoru opičí úchop prispieva v prvom rade k vyššej stabilite úchopu, k menšiemu preťažovaniu zápästia.

ŠÍRKA ÚCHOPU:

-čím širší uchop, tým viac pôsobí na vonkajšie strany pŕs. Pri užšom úchope je to presne naopak. Je veľmi dôležité obmieňať šírku úchopu, aby ste rovnomerne zaťažovali prsia.

TRÉNINGOVÉ RADY:

Pred samotným cvičením sa dôkladne rozcvičte, najmä ramenné kĺby a prsné svalstvo.Pohyb smerom dole sa vykonáva vždy pomalšie ako pohyb smerom nahor, ten je o čosi výbušnejší.Pri pohybe smerom nadol sa nadýchnite a pri pohybe smerom hore spolu s vytláčaním činky vydýchnite.

Obrázok

Obrázok

Obrázok

zdroj: internet,odborná literatúra